خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

محصولات معرفي شده در گروه تجهيزات : لوازم و تجهیزات معاینه
عنواننامهای مشابهUMDNSتعداد مدلها
آبسلانگ 0
آزمایش سریع گلبول سفید 1
آفتالموسکوپ ایندایرکت آفتالموسکوپ غیر مستقیم ، افتالموسکوپ ایندایرکت ، افتالموسکوپ غیر مستقیم 0
آفتالمومتر افتالمومتر 1
آینه پیشانی 1
آینه حلق 1
اتورفرکتومتر 3
اتورینولارنگوسکوپ 1
اتولنست 0
ادیوسکوپ 1
ادیومتر 4
اسپکولوم 2
استتوسکوپ 1
استروبوسکوپ 1
اسلیت لمپ 4
اسکرینینگ OAE 1
الکتروکاردیوگراف EKG ، ECG 11413 - 18329 - 16231 - 17687 - 18330 81
برانکارد اسکوپ استرچر 8
بیلی روبین متر 3
پاراوان 5
تابوره 4
تب سنج درجه تب ، ترمومتر 6
تخت معاینه 7
ترازو 2
ترازوی قد و وزن 2
تست آسم 1
تست قند خون 1
تلسکوپ 1
تله متری 0
تمپانومتر 3
123
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي