خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

   ليست محصولات شرکت : تهران سینا
سونوگرافی UMDNS : 15976 - 15657 - 16241 - 15957 - 18052
مدل : -
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه در حال جمع آوري اطلاعات
بيشتر ...
تست ورزش
مدل : -
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه این محصول فعلا دارای جدول اطلاعات تکمیلی نمی باشد
بيشتر ...
الکتروکاردیوگراف UMDNS : 11413 - 18329 - 16231 - 17687 - 18330
مدل : @MyFormul
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
ام آر آی UMDNS : 18108 - 18862 - 18110 - 18109
مدل : C-Scan
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
ام آر آی UMDNS : 18108 - 18862 - 18110 - 18109
مدل : E-Scan Opera
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
ام آر آی UMDNS : 18108 - 18862 - 18110 - 18109
مدل : G-Scan
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اکوکاردیوگراف UMDNS : 17746 - 17422
مدل : MyLab 20 Plus
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اکوکاردیوگراف UMDNS : 17746 - 17422
مدل : MyLab 40
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اکوکاردیوگراف UMDNS : 17746 - 17422
مدل : MyLab 50 Xvision
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اکوکاردیوگراف UMDNS : 17746 - 17422
مدل : MyLab Class C
برند : ESAOTE
شرکت تهران سینا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
12
 
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي