خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

 نام محصول : ایمونو اسی آنالایزر
ساير نامها : فلوروسنس ایمونواسی آنالایزر ، کمی لومینسانس ، Chemiluminescence Immunoassay Analyzers
کد  UMDNS : 20821 - 17916 - 16218 - 16217
مدل : EIA, FIA, CIA Analyzers
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : cobas e 411 analyzer
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : cobas e 601 analyzer
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : MODULAR ANALYTICS E 170 module
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : ADVIA Centaur CP
برند : SIEMENS
شرکت پرتو پرداز آریا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : ADVIA Centaur XP
برند : SIEMENS
شرکت پرتو پرداز آریا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : IMMULITE 1000
برند : SIEMENS
شرکت پرتو پرداز آریا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : IMMULITE 2000
برند : SIEMENS
شرکت پرتو پرداز آریا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : IMMULITE 2500
برند : SIEMENS
شرکت پرتو پرداز آریا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : Stratus CS
برند : SIEMENS
شرکت پرتو پرداز آریا بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
123
 
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي