خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

   ليست محصولات کمپاني : ROCHE
اتوآنالایزر UMDNS : 16299 - 20821
مدل : cobas 6000 c 501
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
ایمونو اسی آنالایزر UMDNS : 20821 - 17916 - 16218 - 16217
مدل : cobas e 411 analyzer
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
ایمونو اسی آنالایزر UMDNS : 20821 - 17916 - 16218 - 16217
مدل : cobas e 601 analyzer
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اتوآنالایزر UMDNS : 16299 - 20821
مدل : COBAS Integra 400 Plus
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اتوآنالایزر UMDNS : 16299 - 20821
مدل : COBAS Integra 800
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اتوآنالایزر UMDNS : 16299 - 20821
مدل : Modular Analytics D module
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
ایمونو اسی آنالایزر UMDNS : 20821 - 17916 - 16218 - 16217
مدل : MODULAR ANALYTICS E 170 module
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اتوآنالایزر UMDNS : 16299 - 20821
مدل : Modular Analytics P module
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
الکترولیت آنالایزر UMDNS : 16819 - 16530 - 16818
مدل : 9180
برند : ROCHE
شرکت الكترونیك پزشكی پیشرفته بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
بلادگزآنالایزر UMDNS : 15709 - 17680
مدل : Cobas b 221 System
برند : ROCHE
شرکت الكترونیك پزشكی پیشرفته بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
 
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي