خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

   ليست محصولات کمپاني : توصیه های پیشنهادی
لیزر آرگون Dye UMDNS : 16946 - 17481 - 16945 - 17773
مدل : Argon, Dye, Krypton, and Frequency-Doubled Nd:YAG Ophthalmic Lasers
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
کواگلومتر اتوماتیک UMDNS : 15098
مدل : Automated Coagulation Analyzers
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اتوآنالایزر UMDNS : 16299 - 20821
مدل : Automated Discrete Chemistry Analyzers
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
کپنوگراف UMDNS : 16938
مدل : Basic Capnometers and Capnographs
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مانیتورینگ سانترال UMDNS : 20179
مدل : Basic Central Monitoring Stations
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
الکتروانسفالوگراف UMDNS : 17412 - 11467 - 15994 - 12602
مدل : Basic Electroencephalographs
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
فتال مانتیور UMDNS : 12610 - 18340 - 18339
مدل : Basic Fetal Monitors
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
انکوباتور نوزاد UMDNS : 17432 - 12114 - 18857
مدل : Basic Infant Incubators
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
الکتروکاردیوگراف UMDNS : 11413 - 18329 - 16231 - 17687 - 18330
مدل : Basic Multichannel, Interpretive ECGs
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
اکسیژن ساز پرتابل UMDNS : 12873
مدل : Basic Oxygen Concentrators
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
123456789
 
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي