خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

 نام محصول : اتوآنالایزر
ساير نامها : آنالایزر شیمیایی اتوماتیک ، بیوشیمی ، Automated Clinical Chemistry Analyzers
کد  UMDNS : 16299 - 20821
مدل : Automated Discrete Chemistry Analyzers
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : BS-800 Modular
برند : MINDRAY
شرکت فرآسا مد بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : BT 1500
برند : BIOTECNICA
شرکت فرآسا مد بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : BT 2000 PLUS
برند : BIOTECNICA
شرکت فرآسا مد بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : BT 3000 PLUS
برند : BIOTECNICA
شرکت فرآسا مد بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : BT 3500
برند : BIOTECNICA
شرکت فرآسا مد بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : cobas 6000 c 501
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : COBAS Integra 400 Plus
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : COBAS Integra 800
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : Modular Analytics D module
برند : ROCHE
شرکت اکبریه بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
1234
 
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي