خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

 نام محصول : ترموسایکلر PCR
ساير نامها : انکوباتور ترمو سایکلر ، ترموسایکلر پی سی آر
کد  UMDNS : 18013 - 23982
مدل : Thermocyclers
برند : توصیه های پیشنهادی
شرکت سفیر آگاهی بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : -
برند : SENSOQUEST
شرکت آرمین شگرف بروشور شرکت بروشور دستگاه در حال جمع آوري اطلاعات
بيشتر ...
مدل : C1000
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : Dyad
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : Dyad Disciple
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : MJ Mini
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : MyCycler
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : S1000
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : Tetrad2
برند : BIO RAD
شرکت ژن رادفراز بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
مدل : peqStar 2X
برند : PEQLAB
شرکت طوبی نگین بروشور شرکت بروشور دستگاه مشاهده جزييات اطلاعات
بيشتر ...
1234
 
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي