خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

محصولات معرفي شده در گروه تجهيزات : گوارش
عنواننامهای مشابهUMDNSتعداد مدلها
ENEMA ACCESSORIES 0
آندوسونوگرافی اندوسونوگرافی 2
آندوسکوپ ریجید آندوسکوپ دیسک ، اندوسکوپ ریجید ، آندوسکوپ رگ برداری ، آندوسکوپ ستون فقرات ، آندوسکوپ مغز و اعصاب ، آندوسکوپ گردن ، آندوسکوپ گوش ، نرو آندوسکوپ ، نورو آندوسکوپ 10
آندوسکوپ شوی آندوسکوپ کلینر ، واشینگ آندوسکوپی 6
آندوسکوپ فلکسیبل 4
آندویژن اندوویژن 2
آنوسکوپ 1
ابزار آندوسکوپی 4
ابزار مصرفی گوارش 1
ارب جت 1
استنت REMOVABLE مری 1
استنت پلاستیک صفراوی 1
استنت پلاستیکی بیلیاری 1
استنت پلی فلکس نای ومری 1
استنت سیلیکونی 1
استنت فلزی بیلیاری 1
استنت فلزی تراشه و برونشیال 1
استنت فلزی صفراوی 1
استنت فلزی مری 1
استنت فلزی کولون و دئودنوم 1
اسفنکتروتوم 1
اسنر پلیپکتومی 1
اندازه گیری میزان MET METHEMOGLOBIN 1
بالون آشالازی 1
بالون دیلاتور 1
بالون دیلاتور بیلیاری 1
برانکارد اسکوپ استرچر 8
بسکت خروج جسم خارجی 1
بند لیگاتور 1
بیوپسی فورسپس 1
123
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي