خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

محصولات معرفي شده در گروه تجهيزات : زنان و زایمان، نازایی
عنواننامهای مشابهUMDNSتعداد مدلها
IUD 0
آزمایش سریع گلبول سفید 1
آمنیوسکوپ 2
آندوسکوپ ریجید آندوسکوپ دیسک ، اندوسکوپ ریجید ، آندوسکوپ رگ برداری ، آندوسکوپ ستون فقرات ، آندوسکوپ مغز و اعصاب ، آندوسکوپ گردن ، آندوسکوپ گوش ، نرو آندوسکوپ ، نورو آندوسکوپ 10
آندوکرایو جراحی 0
آندویژن اندوویژن 2
ابزار جراحی زنان، زایمان و نازایی 10
ابزار جراحی عمومی و تخصصی 14
ابزار هیستروسکوپ 0
ابلیشن اندومتریال NOVASURE 2
اتولنست 0
اسپکولوم 2
اسمومتر 4
اندوبگ لاپاراسکوپی 1
انکوباتور CO2 0
اکسی هود نوزاد 1
اکسیژن آنالایزر 0
بلندر اکسیژن و هوا 2
پالس اکسیمتر پالس اكسیمتر انگشتی 17148 71
پایه سرم 5
پدسینه 1
پدیوکلپوسکوپ 1
پروب پالس اکسیمتر سنسور پالس اکسیمتر 12
پمپ رزکشن 1
پمپ ساکشن 0
پمپ سرم 0
پمپ مایع 1
پمپ هیستروسکوپی 1
پنست بایپولار 1
پنل بالای سر بیمار 0
1234
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي