خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

محصولات معرفي شده در گروه تجهيزات : ریه
عنواننامهای مشابهUMDNSتعداد مدلها
آزمایش سریع گلبول سفید 1
آندوسکوپ ریجید آندوسکوپ دیسک ، اندوسکوپ ریجید ، آندوسکوپ رگ برداری ، آندوسکوپ ستون فقرات ، آندوسکوپ مغز و اعصاب ، آندوسکوپ گردن ، آندوسکوپ گوش ، نرو آندوسکوپ ، نورو آندوسکوپ 10
آندوسکوپ شوی آندوسکوپ کلینر ، واشینگ آندوسکوپی 6
آندوسکوپ فلکسیبل 4
آندوکرایو جراحی 0
آندویژن اندوویژن 2
ابزار آندوسکوپی 4
ابزار برونکوسکوپی 1
ابزار جراحی توراکس 6
ابزار جراحی ریه و توراکس 5
اسپیسرویژه کودکان SPACER 0
اندازه گیری میزان MET METHEMOGLOBIN 1
اندازه گیریTOTAL HEMOGLOBIN 1
اکسیژن آنالایزر 0
بادی باکس 1
برونکوسکوپ فایبروبرونکوسکوپ ، برونکوسکوپی ، برونکوفایبروسکوپ ، تجهیزات آندوسکوپی ریه 4
برونکوفایبروسکوپ 0
بلندر اکسیژن و هوا 2
پالس اکسیمتر پالس اكسیمتر انگشتی 17148 71
پروب آرگون پلاسما APC 1
پروب ریه 1
پلی سومنوگرافی بررسی اختلالات خواب 2
پنل بالای سر بیمار 0
تجهیزات آندوسکوپی ریه 0
تراکئوستومی 4
تراکوسکوپ 4
تست آسم 1
تصفیه و ضدعفونی کننده هوا 0
تمرین تنفس 1
ساکشن توراسیک 2
12
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي