خانه | ورود | آخرین بروزرسانی | اسپانسرها | تولید کنندگان داخلی | دانشگاه ها | بیمارستان ها | مقالات | راهنماي کاربر | تبليغات |

محصولات معرفي شده در گروه تجهيزات : چشم
عنواننامهای مشابهUMDNSتعداد مدلها
AB-SCAN 1
A-SCAN 1
B-SCAN 1
آفتالموسکوپ ایندایرکت آفتالموسکوپ غیر مستقیم ، افتالموسکوپ ایندایرکت ، افتالموسکوپ غیر مستقیم 0
آفتالمومتر افتالمومتر 1
آنژیوگرافی همراه ایمیجنت 1
ابزار جراحی چشم 12
اپلاناسیون تنومتر 1
اتورفرکتومتر 3
اتورفرکتوکراتومتر 2
استروبوسکوپ 1
اسلیت لمپ 4
الکتروفیزیولوژی EPS 1
الکتروکوتر کوتر ، الکتروسرجری 17739 - 17738 - 18231 - 18232 - 18230 - 18229 48
اورب اسکن 1
پروب مجرای اشکی 4
پروب ویترکتومی 2
پریمتر 2
پنست بایپولار 1
پنل بالای سر بیمار 0
پک اتاق عمل پک ارتوپدی استریل ، پک چشمی استریل ، پک جراحی 2
پک چشمی استریل 0
پکی متر 1
تریال فریم 1
توپوگرافی 2
تونومتر 3
چارت پروژکتور 1
چاقوی جراحی چشم 2
چاقوی دیاموند چشم 1
چشم شماتیک 1
123
 
 
 
 
 
 

 
 
جستجوي